Navigering


Nyhetsbrev

Prenumerera på vårat nyhetsbrev så missar du inga roliga aktiviteter!

 

Piteå Båtklubb är medlem i:


Bottenvikens BåtförbundSvenska Båtunionen

Piteå Skärgårdsfond

PITEÅ SKÄRGÅRDSFOND är instiftad av PITEÅ BÅTKLUBB år 1988 och grundades av de medel som årligen inflyter från försäljning av de sjökort som tagits fram av klubben. Till fonden förs även de årliga räntorna från fondens kapital samt bidrag och donationer.

FONDENS SYFTE är att genom anslag stödja insatser för främjande av de vattenanknutna friluftslivet Piteå skärgård och vattenområdet med direkt anknytning. Dessa insatser skall ha karaktär av engångsinsatser eller investeringar, ej driftskostnader. Exempel på insatser som kan ifrågakomma är bl.a:

  • anslag till sjökortsprojekt och andra publikationer, som tas fram på ideell bas med syfte att främja fritidsverksamhet enligt ovan,
  • anslag till rensning av farleder och naturhamnar i områden, som ligger utanför myndighets ansvar eller där privata resurser saknas. Åtgärden skall ha allmänt intresse,
  • anslag till anläggningar för främjande av båtlivets säkerhet, miljö, trivsel och möjlighet att landstiga.

UTDELNING ur fonden sker årligen med högst 1/5 av vid årsslutet fonderade medel. ANSÖKAN om medel ur fonden kan göras av privatperson, organisation eller annan sammanslutning med ovanstående syften.

FONDSTYRELSEN består av 5 personer

  • 3 ur Piteå Båtklubbs styrelse
  • 1 person som väljs av Piteå Båtklubbs årsmöte 1 person som utses av Piteå kommun,
  • samt 1 adjungerad ur Piteå fritidsförvaltning

FONDENS MEDEL Fondens medel uppgår vid slutet av 2009 till ca. 100 000 kr.

STÖD PITESKÄRGÅRDENS MILJÖ OCH DET RÖRLIGA FRILUFTSLIVETS UTVECKLING!
Fondens adress: Box 197, 941 24 PITEÅ
Bankgiro: 5613-8837