Medlem

Medlem

Piteå Båtklubb hälsar dig välkommen som medlem i ett stort och trevligt kamratlag. Piteå Båtklubb är en intresseorganisation för fritidsbåtsägare i Piteåområdet. PBK som bildades 1922 har idag cirka 850 medlemmar, och är därmed den största båtklubben i Bottenvikens Båtförbund.
Föreningens syfte är bland annat att ta tillvara båtfolkets intressen i frågor som rör det rörliga båtlivet i Piteå skärgård samt att upplysa och utbilda om sjösäkerhet. Vidare verkar föreningen för medlemmarnas trevnad genom olika aktiviteter.
Föreningen är ansluten till Svenska Båtunionen.

Som medlem får du tillgång till följande:

  • Tillgång till klubbanläggningen på Svinöra, där har du som medlem har tillgång till klubbhus, kök, bastu, kiosk, lekplats mm.
  • Delta i klubbens olika aktiviteter. Se säsongsprogram.
  • På klubbanläggningen finns även segeljollar och kanoter för utlåning.
  • Elström och färskvatten finns på bryggorna.
  • I medlemsavgiften ingår SBU:s medlemstidning Båtliv 6 nr/år.

Utöver detta får du även mycket bra pris på båtförsäkring hos:

  • Försäkringsproduktion Tel 0911-181 40
  • Svenska Sjö Tel 08-541 330 30, fax 08-541 328 92 eller e-post info@svenskasjo.se

Prissättning

Årsvgiften är 450 kr för båtägare-seniorer och 100 kr för familje och juniormedlem. Vi vill slå ett slag för Familjemedlemsskap för 550 kr. Väljer du detta alternativ stödjer du klubben ytterligare, samtidigt som alla i din familj blir medlemmar. Detta gäller för familjemedlemmar med gemensam adress. För en familj med två barn eller fler blir detta ett billigare alternativ.
Medlemsavgiften betalas ut på epost eller efaktura av Billecta, vid frågor om detta kontakta båtregistratorn.

Bli medlem

För att anmäla sig eller för att få ytterligare information kontakta vår registrator eller e-post medlemsanmalan@piteabatklubb.se